Ludwikaxv

12 tekstów – auto­rem jest Lud­wi­kaxv.

Mil­cze­nie nie zaw­sze znaczy zapomnienie.
Cza­sem oz­nacza za­gubienie mil­czącej osoby.
I wys­tar­czy dob­re słowo,
by jak la­tarenką rozświet­lić jej drogę powrotną.
Na­pisa­na 15 lis­to­pada 2012 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 maja 2013, 00:15

Nie tylko słowa

Mów . . . Mów do mnie szeptem
Niech płyną słowa z twych warg
Niech ciepłą falą całą mnie obmywają
Zas­tygły le­targ w zu­pełności spłukają

Do­tykaj . . . Do­tykiem mnie pieść
Niech wy­ruszą w podróż twe [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 8 fiszek • 29 kwietnia 2013, 00:34

Sowie odpowiedzi

- Ktoś Ty?
- So­wa z Czar­nych Borów Myśli.

- Po, co tu przybywasz?
- Zmieniam kli­mat lasu.

- A cze­muż to?
- Bo w nim ig­laste udręczenie.

- A Twój dom?
- Dziup­la pełna smut­nych wniosków.

- Cóż tu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 listopada 2012, 13:44

Listopad

Listopad...

Chry­zan­te­my pełne łez

Na­gie ra­miona drzew

Dym świec ulatających

Noc, co z wie­cznością łączy


Na­pisa­ny 20 lis­to­pada 2005 r. 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 1 listopada 2012, 23:41

Ach gdyby tak...

Ach gdy­by tak…
ot­worzyć ok­no duszy
uwol­nić wspom­nienia zmurszałe
sny przy­duszo­ne ciężarem

gdy­by tak…
z ser­ca wytrzepać
znużone bólem cierpienie
miłość od rdzy skruszałą
me­lan­cho­lię ociężałą

tak..
z duszą lekką
spo­koj­nym sercem
uśmie­chnąć się wreszcie
uśmie­chem pełnym do siebie!
Na­pisa­ny 30 września 2010 r 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 6 października 2012, 23:00

Dawno temu

Daw­no, daw­no temu
Ona ta­ka wiosenna
Olśniewająca z daleka
A on w nią zapatrzony

Daw­no, daw­no temu
Połączy­li swe marzenia
Ręce stułą białą
I ruszy­li w przyszłość nieznaną

Całkiem niedaw­no, niedawno
Stanęli na swej drodze
Roz­go­rycze­niem zatrzymani
Cis­kając zarzu­tami,
Bra­kiem zrozumienia

Całkiem niedaw­no, niedawno
Spojrzeli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 września 2012, 21:40

Zimny prysznic

Biorę zim­ny prysznic
Zmy­wam z siebie
Wnik­li­we spojrzenia
Co pod skórę się wgryzły
Spłukuję słowa
Ob­rzmiałe od urojenia
In­nych całko­wicie potrzeb
Ścieram męczące niedomówienia
Co ob­siadły kurzem czepliwym
Zmy­wam z siebie
Biorę zim­ny prysznicNa­pisa­ny 27 sier­pnia 2007r 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 września 2012, 18:16

Cza­sem na­si naj­bliżsi zam­knięci na delikatność...
tak nas przytłaczają sobą...ugi­nają swym ja...
iż nie poz­wa­lają nam się rozwinąć...
a wówczas po­jawia się smu­tek...a za nim łzy....Na­pisa­ny 28 sier­pnia 2008 r 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 września 2012, 16:18

I w sza­rej rzeczy­wis­tości
od­naj­dziesz od­ro­biny Słońca.Na­pisa­ne 14 sier­pnia 2012r 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 września 2012, 12:48

Motylem był

Mo­tylem był, pięknie wzno­sił się ku niebu

śledziły go oczy zaz­drośnie stojących moc­no na ziemi.

Mo­tylem był, ra­dował się każdym kwiatkiem

utys­ki­wali na niego pe­symiści nie widzący w niczym piękna.

Mo­tylem był, roz­koszując się chwilą

szydzi­li z niego realiści, pu­kali w czoło materialiści.

Mo­tylem był, de­likat­nym pyłkiem istnienia,

zab­ra­li mu ra­dość, roz­kosz, niebo, wrażli­wość zabili.


Za­pił się z rozżale­nia... Za­pił z bra­ku zrozumienia...Na­pisa­ny 2 września 2012r 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 września 2012, 19:54

Ludwikaxv

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ludwikaxv

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

30 maja 2013, 00:43Ludwikaxv sko­men­to­wał tek­st piękny to go­belin rzeczy­wis­tość ut­ka­na ze [...]

30 maja 2013, 00:34Ludwikaxv sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie pot­ra­fisz wy­baczać, [...]